TRẦN ANH GROUP đồng hàng cùng Hội Thảo “Cơ hội đầu tư bất động sản vùng lân cận TP.HCM năm 2020”

Sáng ngày (5/12), Tạp chí đầu tư bất động sản CafeLand đã tổ chức Hội thảo “Cơ hội đầu tư bất động sản vùng lân cận TP.HCM năm 2020” với…

Continue Reading TRẦN ANH GROUP đồng hàng cùng Hội Thảo “Cơ hội đầu tư bất động sản vùng lân cận TP.HCM năm 2020”