Tin Tức

Quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì

Quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì? Thật ra thì quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì? Đó chính là một hình thức triển khai hóa cụ thể về quy